JIAB - En del av Ramirent

Bli en del av vårt lag!

Just nu söker vi: Mekaniker Luleå Mekaniker Boden Mekaniker Gällivare Depåarbetare Gällivare

Sök

FÖR EN UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Jiab erbjuder ett brett utbud av aktiverande utbildningar. De flesta är webbaserade med utbildningsbevis efter avslutad utbildning

AKTIVT VÄGLEDANDE ÅTERKOPPLANDE

Vår utbildningsfilosofi bygger på tre grundpelare. Vi aktiverar eleverna kontinuerligt i våra utbildningar för att vi är fast övertygade om att vi människor kommer ihåg saker bättre när vi är aktiva i vårt lärande.

Vi vägleder och ger återkoppling genom utbildningen med struktur, ordning och rätt reflekterande frågeställningar för att på så sätt säkerställa att vi har givit eleverna rätt förutsättningar för att lyckas.

Utbildnings­lösningar

­

JobSafe One

Det bästa alternativet för dig med små utbildningsvolymer.

Köp direkt av:
Pontus Lindahl-Rosén

JobSafe flex

Har ni behov utöver våra ordinära utbildningsvägar så kanske JobSafe Flex passar er. Det är den perfekta lösningen för företaget med behov av flera olika utbildningar eller en större mängd av en utbildning. I JobSafe Flex ingår 15 valfria utbildningslicenser och praktiken genomförs hos JIAB eller på plats hos kund. 

Så går det till

utbildning via webben

SÅ GÖR DU

 1. Efter beställning får du ett aktiveringsmail och kommer igång direkt. (Du kan även anmäla andra deltagare).
 2. Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
 3. Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis och ett plastkort.

Teori: Webben
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov skickar JobSafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i det svenska språket.
Vad säger lagen: Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.
Framtagen i samarbete med: JobSafe

vi skräddarsyr
din utbildning

Vi utgår alltid från ert nuläge och gör en anpassning – stor eller liten – så att utbildningen blir så effektiv som möjlig för att nå den målbild ni önskar.

offertförfrågan

Oavsett om ditt utbildningsbehov är stort eller litet så återkommer vi alltid så snart som möjligt till dig. Antigen med en offert eller för eventuella följdfrågor. Välkommen in med din offertförfrågan.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Truckutbildning

Vår truckutbildning ger dig rätt förutsättningar och den kunskap du behöver för att bli en säker truckförare. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, TLP 10.

Bra att veta

Teori: Webben 

Praktik: Hos JIAB eller på plats hos kund

Behörighet: A1-4 + B1

Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort. 

Förkunskaper/grundläggande krav:
Minst 18 år 

Pris: 2200 kr

Målgrupp

Truckutbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete behöver behörighet för att köra truck, till exempel terminalarbetare, yrkesförare eller arbetsledare.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd 
 • Daglig tillsyn 
 • Hantering av farligt gods
 • Ett ergonomiskt arbetssätt 
 • Trafikbestämmelser 
 • Material- och godshantering
 • Truckens konstruktion 
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och 
 • belastningar 
 • Vad säger lagen?

  Enligt AFS 2006:5 18 § får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som föraren ska köra. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. 

  Liftutbildning

  Vår liftutbildning ger dig rätt förutsättningar och den kunskap du behöver för att bli en säker liftförare. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Svensk Standards råd om utbildningens innehåll.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Hos JIAB eller på plats hos kund

  Behörighet: Bomlift, Saxlift samt Släpvagnslift (A1, A3 + B1, B3) 

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort 

  Intygens giltighetstid: Utbildningsbevisets giltighetstid är 5 år 

  Förkunskaper/grundläggande krav:
  Minst 18 år 

  Pris: 2200 kr

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete ska framföra en lift eller behöver kunskap om de lagar och regler som gäller vid användandet av en lift, det kan till exempel vara förare eller arbetsledare.

  Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd 
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
 • Daglig tillsyn 
 • Användning av liftar 
 • Välja rätt lift 
 • Riskbedömning vid användning av lift 
 • Framföra liften säkert och riskmedvetet
 • Vad säger lagen?

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6 29 §) får en lift endast användas av en person som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsmiljöverket rekommenderar starkt att utbildningar för lift följer Svensk Standards råd för Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare) (ISO 18878:2013). 

  Traversutbildning

  Vår Traversutbildning ger dig teoretisk och praktisk kunskap i hur du framför en traverskran samt säker lasthantering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Hos JIAB eller på plats hos kund

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort 

  Pris: 2200 kr

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverskraner.

  Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd 
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
 • Lyft och lastkoppling 
 • Signalschema 
 • Riskbedömning 
 • Lastkopplare och signalman
 • Vad säger lagen?

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt av lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.

  Vibrationer

  Den här utbildningen garanterar för din arbetsgivare att du erhållit rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Ej ett krav

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna i elektronisk form

  Pris: 1100 kr

  Målgrupp

  Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon.

  Kursinnehåll

 • Vad riskerna i samband med vibrationsexponering kan innebära 
 • Hur riskerna minimeras 
 • Tekniska hjälpmedel 
 • Effekten av att minska vibrationsnivån
 • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer
 • Underlag till riskbedömning
 • Vad säger lagen?

  Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet. 

  Buller

  Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Ej ett krav

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna i elektronisk form

  Pris: 1100 kr

  Målgrupp

  Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende hörselskaderisk. 

  Kursinnehåll

 • Vad riskerna i samband med bullerexponering kan innebära 
 • Minimera riskerna till följd av buller 
 • Korrekt användning av hörselskydd 
 • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador 
 • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar 
 • Säkra arbetsrutiner för att minimera 
 • exponeringen för buller
 • Vad säger lagen?

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena. 

  Säkra Lyft

  Den här kursen ger dig en teoretisk kunskap för att arbeta säkert som lastkopplare och signalman. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort 

  Pris: 2200 kr

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare. 

  Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd 
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
 • Lyft och lastkoppling 
 • Signalschema 
 • Riskbedömning 
 • Lastkopplare och signalman
 • Vad säger lagen?

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt av lasten måste en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.

  Fallskyddsutbildning

  Vår Fallskyddsutbildning ger dig rätt förutsättningar och den teoretiska kunskap du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort 

  Pris: 2200 kr

  Målgrupp

  Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

  Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd 
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
 • Användning av fallskydd 
 • Förankringsanordning 
 • Sele 
 • Kopplingslina 
 • Riskbedömning 
 • Evakuering och räddning 
 • Kontroll av utrustning
 • Vad säger lagen?

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska arbetsgivaren i förstahand förbygga risken för fall och använda skyddsräcken men där detta inte räcker ska personlig fallskyddsutrustning användas. Vidare är arbetsgivaren skyldig, enligt Arbetsmiljölagen, att säkerställa att arbetstagarna har rätt utbildning och utrustning för att arbeta på ett säkert sätt. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska personlig fallskyddsutrustning alltid användas vid arbete med lift där det finns risk för påkörning.

  Allmän Ställningsutbildning 2-9 meter

  Vår ställningsutbildning ger dig den kunskap du behöver för att kunna bygga, förändra eller nedmontera ställningar upp till 9 meters höjd på ett säkert sätt. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift och är framtagen i samarbete med HAKI, efter genomförd utbildning får du ett utbildningsbevis.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Ej ett krav

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort 

  Pris: 2200 kr

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare som bygger, förändrar eller nedmonterar ställningar upp till 9 meters höjd samt till arbetsledare som leder arbetet av ovanstående.

  Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd 
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
 • Fallskydd i ställning 
 • Riskbedömning 
 • Planering, uppförande och kontroll
 • Nedmontering
 • Vad säger lagen?

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2013:4) ska den som bygger, förändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbetet. Den som leder arbetet med ställningar ska minst ha samma teoretiska utbildningsnivå som de personer som utför arbetet. 

  Kvarts- stendamm i arbetsmiljön

  Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas som vid till exempel slipning, borrning eller bilning i betong så frigörs damm som är hälsofarligt. Den här utbildningen bygger på AFS 2015:2 som behandlar vad som gäller när man arbetar i miljöer där kvarts och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som gäller, vad som krävs för att arbeta säker samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert. 

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Ej ett krav

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna i elektronisk form

  Pris: 1100 kr

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer.

  Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd 
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
 • Stoftavskiljare 
 • Luftrenare 
 • Semimobilt system 
 • Personlig skyddsutrustning 
 • Riskbedömning
 • Vad säger lagen?

  Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material, har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur risker ska förebyggas.

  Härdplast

  Vår härdplastutbildning ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkter. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna i elektronisk form

  Intygens giltighetstid: 5 år

  Pris: 2200 kr

  Målgrupp

  Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. 

  Kursinnehåll

 • Korrekt hantering av härdplaster 
 • Skillnad mellan härdplast och 
 • termoplast 
 • UpptagningsvägarOlika typer av medicinska kontroller
 • När och hur riskbedömning ska utföras
 • Förebyggande åtgärder
 • Vad säger lagen?

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2014:43) ska alla som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter ha utbildning om riskerna som detta medför och hur dessa förhindras.

  Arbete på väg Steg 1 (1.1-3)

  Vår utbildning Arbete på väg ger dig teoretisk kunskap i hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap, även efter avslutad utbildning, har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Bra att veta

  Teori: Webben 

  Praktik: Ej ett krav

  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort 

  Pris: 2200 kr

  OBS! Om du endast behöver steg 1:1 finns denna kurs gratis på jobsafe.se

  Målgrupp

  Alla som utför arbeten på väg ska ha en grundkompetens (Steg 1:1). Förare av väghållningsfordon ska utöver 1:1 även ha grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1:2). Den personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1:3.

  Kursinnehåll

 • Trafikverkets säkerhetskrav
 • Lagar och regler
 • Vägmärken och skyddsanordningar 
 • Vägarbetsområdet
 • V3-principen
 • Trafiksäkerhet för trafikanterna
 • Väghållningsarbete från forden
 • Risker med fordonstrafik
 • Personligt ansvar och skyddsutrustning
 • Vad säger lagen?

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:3) är arbetsgivaren ansvarig för sin anställda personal och ska se till att den kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har också ansvar för att personalen är rätt utbildad för sin arbetsuppgift och att den har fått tilldelad rätt skyddsutrustning och rätt förutsättningar för att använda den.