det handlar om ett samhällsansvar

”Vi vill stötta lokala projekt som bidrar till att regionen blomstrar”

Jiab Sponsring

Som ett av Norrbottens snabbast växande företag har JIAB Hyrcenter AB ett stort samhällsansvar. Vi ser det som oerhört viktigt för företaget att bidra till att stärka regionens attraktionskraft. Dels gör vi det genom att den snabba expansionen skapar många arbetstillfällen, men också genom att verksamheten bidrar till regionens utveckling med att man underlättar den byggnation som sker på många platser runtom i Norrbotten. En annan viktig del av JIAB:s samhällsengagemang är de sponsringsprojekt som företaget är en del av. Varje år får vi ett stort antal förfrågningar om sponsorsamarbeten med föreningar och organisationer. Vi hade självklart velat vara med och bidra till alla men det är såklart inte möjligt. Men vi försöker att vara delaktiga i så många projekt som möjligt. Idrott i allmänhet och barn/ungdomsidrott i synnerhet ligger oss närmast om hjärtat men vi försöker också bidra till att stötta grupper och projekt som lätt kan hamna i skymundan. Som exempel kan nämnas föreningar, organisationer eller välgörenhetsprojekt inom kultur, miljö, barn- och ungdom.

Vill ni, som föreningen eller organisation, ansöka om ett samarbete med JIAB Hyrcenter AB? Skicka i så fall in nedanstående formulär så återkommer vi med ett svar så snart som möjligt.

ANSÖKNINGSFORMULÄR